Show simple item record

dc.contributor.authorGovern de les Illes Balears
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/97782
dc.description.abstractLa informació que es presenta és el resultat d'un procés de detecció de necessitats que ha realitzat la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat mitjançant el Servei de Formació del Professorat (SFPP), la xarxa de CEP i la participació de les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació i Cultura. L'objecte d'aquest informe és fer conèixer les necessitats de formació detectades pels propis docents en actiu, relacionades amb les seves tasques professionals, tant a nivell individual com a nivell de centre, així com les necessitats que ha observat la pròpia administració educativa, derivades també de les seves prioritats i línies d'actuació.spa
dc.description.abstractLa información que se presenta es el resultado de un proceso de detección de necesidades que ha realizado la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado mediante el Servicio de Formación del Profesorado (SFPP), la red de CEP y la participación de las diferentes direcciones generales de la Consejería de Educación y Cultura. El objetivo de este informe es dar a conocer las necesidades de formación detectadas por los propios docentes en activo, relacionados con sus tareas profesionales, tanto a nivel individual como a nivel de centro, así como las necesidades que ha observado la propia administración educativa, derivadas también de sus prioridades y lineas de actuación.spa
dc.description.sponsorshipInforme de 22 de abril de 2008spa
dc.format.extent15 p.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.language.isocatspa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectnecesidad de formaciónspa
dc.subjectprograma de formaciónspa
dc.subjectformación de profesoresspa
dc.subjectformación continuaspa
dc.subjectpersonal docentespa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma). Gobiernospa
dc.titleDetecció de necessitats de formació permanentspa
dc.typeInformespa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddInvestigacionesspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelÁmbito generalspa


Files in this item

    Show simple item record