• El còmic a les escoles del llevant de Mallorca 

      Ajuntament d'Artà. Servei Municipal d'Orientació Educativa;Ajuntament de Capdepera. Servei Municipal d'Orientació Educativa;Ajuntament de Sant Llorenç. Servei Municipal d'Orientació Educativa;Ajuntament de Son Servera. Servei Municipal d'Orientació Educativa. 1989