Show simple item record

dc.contributor.authorAmer Fernández, Joan Alfred
dc.contributor.authorPascual Barrio, María Belén
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationp. 132-133spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2015p120.dir/Anuari_educacio_2015p120.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/146009
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractEls programes de diversificació curricular, amb l'aplicació de la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat d'Educació), es troben en vies de desaparició. Es tracta, per tant, d'un bon moment per fer balanç dels programes. Aquesta investigació, emmarcada en el Projecte d'Investigació ABJOVES (L'abandonament escolar prematur a Espanya. Una anàlisi de les decisions, motivacions i estratègies educatives dels joves), pretén analitzar la implementació dels programes en els instituts de Palma (Mallorca). Per a això, es recull la valoració del professorat i dels equips d'orientació de diversos instituts. La metodologia és qualitativa i inclou entrevistes i tècniques d'observació. Els principals resultats apunten a un balanç positiu del programa.spa
dc.description.abstractLos programas de diversificación curricular, con la aplicación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educación), se encuentran en vías de desaparición. Se trata de un buen momento para hacer balance de los programas. Esta investigación, enmarcada en el Proyecto de Investigación ABJOVES (El abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes), pretende analizar la implementación de los programas en los institutos de Palma (Mallorca). Para ello, se recoge la valoración del profesorado y de los equipos de orientación de diversos institutos. La metodología es cualitativa e incluye entrevistas y técnicas de observación. Los principales resultados apuntan a un balance positivo del programa.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. 2015 ; p. 120-133spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectprograma integral de estudiosspa
dc.subjectcentro de enseñanza secundariaspa
dc.subjectvaloraciónspa
dc.subjectprofesión docentespa
dc.subjectinvestigación sobre programas de estudiosspa
dc.subject.otherPalmaspa
dc.titleBalanç sobre el desplegament dels programes de diversificació curricular en instituts d’ensenyament secundari del municipi de Palma (Mallorca)cat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelEducación Secundariaspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Files in this item

    Show simple item record